LYSITHEA
SAFE

Menneskene

Anita Fløisvik
Mobil: 986 09 337
@epost Anita

Anita Fløisvik - Adm. medarbeider

Anita Fløisvik ble ansatt i daværende OFS, nå SAFE, 1. mai 1991. Hun har studert psykologi grunnfag, og vært bosatt i New York i ett år før hun begynte i OFS. Har i perioder sittet om ansattes representant i forbundsstyret. Anitas arbeidsoppgaver er post, saksarkiv, utdanningsfond, advokatsekretær, konferanser, data etc.
Anja Fjelde
@epost Anja

Anja Fjelde - Adm. medarbeider

Anja Fjelde har jobbet som administrasjonsmedarbeider i SAFE siden oktober 2007.Hun har Bachlor innen Business Computing, dels tatt i Norge, dels i England. Hennes arbeidsansvar er sentralbord, medlemsregister, forsikring og rekvisita.
Bernt Hodne
Mobil: 930 53 443
@epost Bernt

Bernt Hodne - Valgt organisasjonssekretær/advokat

Bernt Hodne begynte som valgt organisasjonssekretær i mai 2010. Han er utdannet jurist fra Universitet i Bergen med spesialfag i arbeidsrett . Hovedoppgaven hans var ”Kommunens sanksjonsmuligheter ved ulovlig bygging”. Fra desember 2011 var han advokatfullmektig i SAFE og siden juni 2015 advokat. Bernt har vært tillitsvalgt siden 2005, da som tillitsvalgt for vikarer i Eurest (i dag ESS). Han har erfaring fra dekk på båt tilbake i 1998, og har vært i forpleining på plattform siden 2000.
Bjarte Mjåseth
Mobil: 415 12 326
@epost Bjarte

Bjarte Mjåseth - Valgt organisasjonssekretær

Bjarte Mjåseth ble valgt som organisasjonssekretær på kongressen i oktober 2008. Han er utdannet innen elektrofag, og har enkeltemne i arbeidsrett fra Universitetet i Bergen. Siden 2006 har han arbeidet som isolatør i Beerenberg. Bjarte har vært plasstillitsvalgt, nestleder og senere klubbleder i SAFE i Beerenberg.
Bjørn Tjessem
Mobil: 900 42 387
@epost Bjørn

Bjørn Tjessem - Administrasjonssjef

Bjørn Tjessem tiltrådte som administrasjonssjef i SAFE 1. juni 2014. Han kom da fra Lederne, der han var områdeleder i Region Vest fra 2009. Før det var han 1. nestleder og tariffansvarlig i OFS/SAFE fra 1997 til 2008. Bjørn er utdannet som stilasmontør og har arbeidet i oljeindustrien fra 1984. Han har hatt en lang rekke faglige verv, både som klubbleder og ansattevalgt styrerepresentant i stilasbedriften han var ansatt i. I denne perioden var han også avdelingsleder i Fellesforbundets avd. 733. Bjørn er meddommer i Gulating lagmannsrett og medlem av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.
Elisabeth Bjelland
Tlf: 51 84 39 00
@epost Elisabeth

Elisabeth Bjelland - Advokat

Elisabeth Bjelland begynte i SAFE i september 2012. Hun ble uteksaminert som cand.jur. ved Universitetet i Bergen i 2000. Hun har 12 års arbeidserfaring innenfor ulike juridiske fagområder, også prosedyre. Elisabeth kom til SAFE fra stillingen som kommuneadvokat i Rennesøy, der hun hadde det overordnede juridiske ansvaret i kommunen. Her arbeidet hun med juridiske problemstillinger innenfor alle kommunens tjenesteområder. Før Elisabeth begynte som kommuneadvokat var hun privatpraktiserende advokat i stavangerfirmaet SmedsvigHeitmann DA, nå Arntzen de Besche. Både som kommuneadvokat og privatpraktiserende advokat har hun arbeidet med arbeidsrett, herunder også kollektiv arbeidsrett. Elisabeth har også vært juridisk rådgiver for Fylkesmannen i Rogaland, da hovedsakelig med plan- og bygningsrett.
Geir-Jonny Tvedt
Mobil: 404 75 751
@epost Geir-Jonny

Geir-Jonny Tvedt - Valgt organisasjonssekretær

Geir-Jonny Tvedt ble valgt på kongressen 2014 og begynte som organisasjonssekretær i januar 2015. Han kommer fra SAFE i Transocean der han var klubbleder det siste året før han kom til SAFE. Han har hatt en rekke verv i klubben siden 2005, både som hovedtillitsvalgt på rigg, som sekretær og to år som nestleder før han ble klubbleder. Geir-Jonny har teknisk utdannelse innen maskinteknikk. Han har jobbet på rigg innen boring, maritime- og tekniske disipliner siden 1995 da han ble ansatt i Transocean. Avbrutt av kortere vikariater i Oddfjell og Stena i perioden 2002 – 2004 har han vært ansatt i Transocean.
Halvor Erikstein
Mobil: 928 10 398
@epost Halvor

Halvor Erikstein - Organisasjonssekretær/Yrkeshygieniker

Halvor Erikstein begynte i SAFE i november 2000. Han har hovedfag i organisk kjemi fra Universitetet i Bergen. Han har vært en sentral person innen norsk yrkeshygiene de siste 20 årene. Halvor har brukt år av sitt liv til kampen mot bruk av isocyanater. Han har vært programansvarlig for en rekke HMS konferanser. Halvor er styremedlem i Global Cabin Air Quality Executive (GCAQE) som er en sammenslutning av piloter- og kanbinansattes fagforeninger som jobber med helserisiko knyttet til turbinoljer. Han er medlem av Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum, Sektorstyret for petroleumsstandardisering og Styringsgruppen for oljeindustriens kjemikalieprosjekt. Var også rådgiver for Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-ulykken i spørsmålet om seinskader etter eksponering for brannrøyk.
Hilde-Marit Rysst
Mobil: 926 00 257
@epost Hilde-Marit

Hilde-Marit Rysst - Leder

Hilde-Marit Rysst ble valgt som leder i SAFE på Kongressen i juni 2011. Hun er født i 1974 og er fra Tønsberg. Hun kom fra vervet som nestleder for YS i Statoil, og har tidligere vært hovedverneombud på Statfjord i seks år, hvor hun begynte som lærling i 1995.
Kjell Terje Skrunes
Mobil: 928 57 304
@epost Kjell Terje

Kjell Terje Skrunes - Kommunikasjonsrådgiver/Webredaktør

Kjell Terje Skrunes begynte i SAFE i juni 2010. Han er Høgskolekandidat i samfunnsfag fra Rogaland Distriktshøgskole, har utdannelse fra Befalskolen for Kystartilleriet, og er informasjonsoffiser i Sjøforsvaret. Han har 25 års erfaring fra media, 20 av dem fra Stavanger Aftenblad der han har vært vaktsjef, stortingsreporter, økonomiredaktør og nettredaktør. Han kom til SAFE fra Haugesunds Avis der han var nyhetsredaktør og senere debattredaktør.
Levard Olsen-Hagen
Mobil: 917 12 755
@epost Levard

Levard Olsen-Hagen - Jurist/Organisasjonssekretær

Levard Olsen-Hagen har vært ansatt som organisasjonssekretær/jurist i SAFE siden august 2007. Hans arbeidsoppgaver er hovedsaklig rådgivning ovenfor de tillitsvalgte for SAFEs medlemmer som arbeider i petrokjemisk industri (landanlegg) og i operatørbedrifter, samt forhandlinger ovenfor Oljeindustriens Landsforening. Han er utdannet jurist fra universitetet i Oslo. I perioden1993 til 2005 var han tilknyttet YS-forbundet NOFU (nåværende Negotia) som forhandler og advokatfullmektig, og senere som advokat. I perioden 2005 til 2007 var han generalsekretær for Norske Meierifolks Landsforening. Han har ofte vært benyttet som foreleser på kurs og seminar i temaene arbeidsrett, forhandlingsteknikk og reglene om bedriftsdemokrati, både i regi av YS-forbund og fagforbund utenfor YS. Som far til to småbarn brukes fritida til hyppig høytlesning om Pulverheksa, Ludde og andre figurer fra barnelitteraturens verden, samt til ingeniørkunst ved hjelp av Duplo og Lego.
Mette Møllerop
Mobil: 957 35 710
@epost Mette

Mette Møllerop - Redaktør SAFE magasinet, informasjonsansvarlig

Mette Møllerop har jobbet for OFS og Statoilansattes Forening, SaF med kurs og informasjon siden 1990. Redaktør av SaF posten og YS posten. Ansatt i OFS i deltidsstilling som redaktør av OFSA i 1997 og på full tid i 2002 som redaktør av magasin og hjemmeside, informasjonsansvarlig og kursansvarlig. Hun har grafisk fagbrev, et år ved Stavanger tegne/reklameskole, samfunnsfag RDH med fordypning i kultursosiologi, mellomfag drama/teater, pedagogikk, diverse kurs i regi av Norsk Filmforbund (produksjonsledelse, lys, regi). Yrkesbakgrunn fra trykkeri, undervisning i videregående skole, journalist i Radio Vest, NRK, avis og tidsskrift, produksjonsleder, manusforfatter og instruktør/regi i film og teater. Fritid: aktiv med jakt, jaktprøver og fuglehunder, som deltaker, instruktør og jaktprøvedommer. Diverse verv innenfor fuglehundsporten, forfatter av jubileumsbok, redaktør for Norsk Engelsksetterklubb, redaktør av bladene Fuglehundforum og Fuglehunden.
Nils Petter Rønningen
Mobil: 908 74 633
@epost Nils Petter

Nils Petter Rønningen - Adm. medarbeider

Nils Petter Rønningen har vært ansatt i SAFE siden 2008 og har blant annet hovedansvaret for SAFEs medlemssystem og vervekampanjer. Han har økonomisk og administrativ bakgrunn, med meget bred kunnskap om og erfaring innen organisasjonsarbeid. Nils Petter Rønningen kommer fra luftfarten og har 22 års fartstid i Braathens og SAS hvor han også var fagforeningsleder i 18 år. Han har også innehatt flere styreverv, blant annet i fagforbund, bedrift og konsern. Fiske og friluftsliv er noe Rønningen har mye glede av, og da er hytta i Trysil et sted hvor han trives godt.
Owe Ingemann Waltherzøe
Mobil: +47 952 08 027
@epost Owe Ingemann

Owe Ingemann Waltherzøe - Valgt organisasjonssekretær

Owe Ingemann Waltherzøe ble i forbundsstyret i desember 2013 valgt som organisasjonssekretær i SAFE fra 1. januar 2014. Han er fagarbeider innen produksjon, er utdannet prosessingeniør fra Høgskolen i Telemark og er også kystskipper. Owe Ingemann har lang fartstid i fagbevegelsen, der han har innehatt flere lederverv. Særlig har HMS vært hans spesialfelt. Han var hovedverneombud på Gullfaksfeltet under integrasjonsprosessen og gjorde seg bemerket som et tydelig og uredd ombud. Han har arbeidet på Gullfaks siden 1996 som prosessteknikker og i diverse prosjekter som leder for driftsforberedelser. Owe regner seg som telemarking selv om han er født i Oslo, siden han har bodd hele sitt voksne liv i Nedre Telemark. I dag bor han vekselvis på Grünerløkka i Oslo og i Langesund og nyter det beste av to verdener. På fritiden går mye tid med til å seile regatta på toppnivå i Norge med Brevik Racing Team, og til turseiling med sin private seilbåt sammen med familie og venner.
Reidun Ravndal
Mobil: 924 92 441
@epost Reidun

Reidun Ravndal - Valgt organisasjonssekretær

Reidun Ravndal ble valgt som organisasjonssekretær på Kongressen i juni 2011. Reidun har utdanning fra yrkesskole og handelsskole. Hun ble ansatt i BJ Services, nåværende Baker Hughes, i 1988, først i laboratoriet, og siden 1998 i regnskapsavdelingen. Reidun har hatt ulike styreverv i SAFE-klubben i bedriften gjennom 20 år, og kom fra vervet som klubbleder da hun ble valgt til organisasjonssekretær i SAFE.
Roy Aleksandersen
Mobil: 906 54 208
@epost Roy

Roy Aleksandersen - 1. nestleder

Roy Aleksandersen begynte i SAFE som valgt organisasjonssekretær i mai 2010. og ble valgt som 1. nestleder på Kongressen i juni 2011 Han er utdannet industrirørlegger og industrimekaniker. Han har lang fartstid fra oljeindustrien, og har i en årrekke hatt tillitsverv, blant annet som klubbleder og som ansattes representant i bedriftsstyret i Seawell AS. Roy har ansvar for tariffavdelingen.
Roy Erling Furre
Mobil: 975 61 889
@epost Roy Erling

Roy Erling Furre - 2. nestleder

Roy Erling Furre ble først valgt inn i forbundet som organisasjonssekretær innen tariff. På kongressen 2000 ble han valgt som 2. nestleder med ansvar for HMS. Han har utdanning fra reallinja på videregående, og hoppet av kjemiingeniørutdanninga før eksamen. Deretter begynte Roy offshore som forpleiningsassistent. Etter heltidsverv som Hovedverneombud førte engasjementet hans ham inn i SAFE der han brenner for arbeidet innen forbundet vårt. Roy Erling sitter i en rekke sentrale råd og utvalg i petroleumsindustrien på vegne av organisasjonen.
Torill Lorentzen
Mobil: 975 99 937
@epost Torill

Torill Lorentzen - Kontorleder

Torill Lorentzen har vært ansatt i SAFE helt siden 1982, da navnet var OFS og sto for Operatørfagforeningenes Samarbeidsutvalg, og medlemsmassen var på ca. 1.500. Hun jobber nå som økonomiansvarlig i SAFE og har ansvaret for regnskap, lønn, fakturering og reiseregninger.
Neste»