Dokumentarkiv:

-Alle Kategorier-    

  Navn Sist Endret Størrelse    
GJELDENDE TARIFFAVTALER OG LØNNSTABELLER   14.08.2018 13:26       
 
Deepocean Tariffavtale 2010-2012 (Land).pdf   25.07.2011 12:49  6278.29 kb     
Deepocean Tariffavtale 2010-2012 (offshore).pdf   25.07.2011 12:50  5981.69 kb     
Deepocean Tariffavtale 2014.pdf   20.02.2015 09:31  11192.2 kb     
Fellesovernskomsten Byggfag 2010 - 2012.pdf.pdf   17.01.2011 15:47  851.87 kb     
NOG Bronnserviceavtalen 2014.pdf   07.05.2015 12:29  725.34 kb     
NOG Brønnserviceavtalen 2016 Tilleggsprotokoll.pdf   12.10.2016 12:37  1038.06 kb     
NOG Brønnserviceavtalen Protokoll 2015.pdf   12.05.2015 13:16  32.74 kb     
NOG Brønnserviceavtalen Protokoll 2016.pdf   08.07.2016 10:14  97.96 kb     
NOG Lønnstabeller Brønnservice 2015.pdf   21.07.2015 09:08  65.1 kb     
NOG Lønnstabeller NOG 2012.xlsx   02.11.2012 10:41  38.56 kb     
NOG Lønnstabeller NOG 2013.xlsx   18.06.2013 13:22  38.62 kb     
NOG Lønnstabeller NOG 2014.xlsx   07.07.2014 09:35  21.32 kb     
NOG Lønnstabeller sokkel 2015.pdf   21.07.2015 09:25  3511.52 kb     
NOG Lønnstabeller sokkel 2016.pdf   08.09.2016 13:10  1533.09 kb     
NOG Møtebok Land 2016.pdf   12.10.2016 12:38  84.46 kb     
NOG Overenskomst Land 2012 - 2014.pdf   07.05.2013 10:44  519.64 kb     
NOG Overenskomst land 2014-2016.pdf   05.03.2015 10:16  585.29 kb     
NOG Overenskomst sokkel 2012 - 2014.pdf   18.04.2013 10:00  584.99 kb     
NOG Overenskomst sokkel 2014-2016.pdf   30.01.2015 10:49  580.27 kb     
NOG Overenskomst sokkel 2016-2018.pdf   27.02.2017 10:22  706.1 kb     
NOG Protokoll 2013.pdf   14.05.2013 15:45  901.96 kb     
NOG Protokoll 2014.pdf   07.07.2014 10:02  194.94 kb     
NOG Protokoll 2015.pdf   08.05.2015 09:38  1378.79 kb     
NOG Protokoll Sokkel 2016.pdf   12.07.2016 11:32  137.54 kb     
NOG Rikslonnsnemndas kjennelse 2012.pdf   06.11.2012 15:04  504.06 kb     
NR Hovedavtale 2000 NR-OFS.doc   01.07.2010 15:47  100 kb     
NR Hovedavtale 2010-2011.pdf   22.09.2010 09:53  319 kb     
NR Hovedavtale 2012-2015.pdf   26.10.2012 10:21  223.72 kb     
NR Lønnstabell fra 1. juni 2017.pdf   28.06.2017 15:20  98.7 kb     
NR Lønnstabeller NR-2002.xls   01.07.2010 15:47  52.5 kb     
NR Lønnstabeller NR-2003.xls   01.07.2010 15:47  61.5 kb     
NR Lønnstabeller NR-2004.xls   01.07.2010 15:47  82 kb     
NR Lønnstabeller NR-2005.xls   01.07.2010 15:47  70 kb     
NR Lønnstabeller NR-2006.xls   01.07.2010 15:47  80.5 kb     
NR Lønnstabeller NR-2007 eng.pdf   01.07.2010 15:47  26.73 kb     
NR Lønnstabeller NR-2007norsk.pdf   01.07.2010 15:47  13.98 kb     
NR Lønnstabeller NR-2008.pdf   01.07.2010 15:47  38.19 kb     
NR Lønnstabeller NR-2009, engelsk tekst.pdf   01.07.2010 15:47  111.71 kb     
NR Lønnstabeller NR-2009, norsk tekst.pdf   01.07.2010 15:47  89.54 kb     
NR Lønnstabeller NR-2010.xls   10.08.2010 16:32  159 kb     
NR Lønnstabeller NR-2011.pdf   29.09.2011 09:18  2389.59 kb     
NR Lønnstabeller NR-2012.pdf   12.06.2012 09:25  128.71 kb     
NR Lønnstabeller NR-2013 (English).pdf   26.11.2013 16:14  42.4 kb     
NR Lønnstabeller NR-2013.pdf   26.11.2013 09:59  42.89 kb     
NR Lønnstabeller NR-2014.pdf   07.07.2014 09:46  46.79 kb     
NR Lønnstabeller NR-2015.pdf   10.07.2015 09:08  23.33 kb     
NR Lønnstabeller NR-2016 English.pdf   29.03.2017 12:34  30.93 kb     
NR Lønnstabeller NR-2016.pdf   29.03.2017 12:26  31.71 kb     
NR Mekling 2008 Møtebok.pdf   01.07.2010 15:47  195.06 kb     
NR Mekling 2010 Meklingsmannens skisse.pdf   10.08.2010 12:33  68.02 kb     
NR Mekling 2010 Møtebok.pdf   10.08.2010 11:33  151.46 kb     
NR Mekling 2010 Protokoll[1].pdf   10.08.2010 12:35  110.9 kb     
NR Mekling 2011 Møtebok.pdf   17.08.2011 12:48  164 kb     
NR Møtebok 2015.pdf   26.06.2015 09:09  1176.15 kb     
NR Overenskomst landansatte 2011.pdf   07.06.2011 10:35  2738.83 kb     
NR Overenskomst landansatte 2012.pdf   18.12.2012 10:03  245.01 kb     
NR Overenskomst landansatte 2014.pdf   05.03.2015 10:09  388.35 kb     
NR Protokoll 2014.pdf   02.06.2014 09:09  1858.11 kb     
NR Protokoll Land 2016.pdf   20.09.2016 08:59  1501.33 kb     
NR Protokoll ressurspoolavtaler 2008.pdf   01.07.2010 15:47  561.83 kb     
NR Protokoll-2006.pdf   01.07.2010 15:47  201.16 kb     
NR Protokoll-2009.pdf   01.07.2010 15:47  325.4 kb     
NR Protokoll-2013.pdf   23.05.2013 12:22  1699.35 kb     
NR Protokoll-2016.pdf   23.06.2016 11:06  100.5 kb     
NR Rikslønnsnemndas kjennelse 2004.doc   01.07.2010 15:47  166.5 kb     
NR Tariffavtale-2000.doc   01.07.2010 15:47  311.5 kb     
NR Tariffavtale-2002.doc   01.07.2010 15:47  396.5 kb     
NR Tariffavtale-2004.doc   01.07.2010 15:47  387 kb     
NR Tariffavtale-2006.doc   01.07.2010 15:47  416 kb     
NR Tariffavtale-2008.pdf   01.07.2010 15:47  1092.28 kb     
NR Tariffavtale-2010.pdf   22.09.2010 09:55  490.21 kb     
NR Tariffavtale-2012 (English).pdf   18.12.2012 12:49  308.76 kb     
NR Tariffavtale-2012.pdf   23.08.2012 14:03  378.26 kb     
NR Tariffavtale-2014.pdf   07.07.2014 09:43  730.22 kb     
NR Tariffavtale-2016-2018.pdf   02.03.2017 09:00  868.2 kb     
NR protokoll Land 2014.pdf   13.09.2016 10:37  1327.09 kb     
NR protokoll-2012.pdf   12.06.2012 12:31  2922.33 kb     
Norsk Industri Industrioverenskomsten 2012 - 2014.pdf   13.03.2013 16:06  654.99 kb     
Norsk Industri Protokoll 2013.pdf   23.05.2013 12:24  213.84 kb     
Norsk Industri Protokoll 2014.pdf   07.07.2014 09:57  900.74 kb     
OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Avtale om opplysnings...   01.07.2010 15:47  25 kb     
OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Avtale om sluttvederl...   01.07.2010 15:47  57 kb     
OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Avtalefestet pensjon....   01.07.2010 15:47  80.5 kb     
OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Ferie m.v.doc   01.07.2010 15:47  25.5 kb     
OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Nedsettelse av arbeid...   01.07.2010 15:47  40 kb     
OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Pensjon.doc   01.07.2010 15:47  21 kb     
OLF Landavtale, 2008 - 2010.pdf   01.07.2010 15:47  404.97 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2002.xls   01.07.2010 15:47  30.5 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2003.xls   01.07.2010 15:47  31.5 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2004.xls   01.07.2010 15:47  47.5 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2005.xls   01.07.2010 15:47  33.5 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2006.xls   01.07.2010 15:47  37 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2008.xls   01.07.2010 15:47  41.5 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2009.xls   01.07.2010 15:47  45 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2010.xls   02.08.2010 14:38  37 kb     
OLF Lønnstabeller OLF 2011.xls   01.06.2011 12:32  42 kb     
OLF Overenskomst 2002-2004.doc   01.07.2010 15:47  143.5 kb     
OLF Overenskomst 2004-2006.doc   01.07.2010 15:47  132.5 kb     
OLF Overenskomst 2006 - 2008.doc   01.07.2010 15:47  144 kb     
OLF Overenskomst 2008 - 2010.pdf   01.07.2010 15:47  438.95 kb     
OLF Overenskomst 2010 - 2012 (land).pdf.pdf   17.01.2011 15:46  368.82 kb     
OLF Overenskomst 2010 - 2012 (sokkel).pdf.pdf   17.01.2011 15:46  480.91 kb     
OLF Protokoll 2006.pdf   01.07.2010 15:47  188.27 kb     
OLF Protokoll landavtale 2006.pdf   01.07.2010 15:47  1337.51 kb     
OLF protokoll 2010.pdf   17.08.2011 15:27  156.58 kb     
OLF protokoll 2011.pdf   17.08.2011 13:30  26.56 kb     
Sclumberger Overnskomst 2010-2012.pdf   25.07.2011 12:50  1098.29 kb     
YS Hovedavtale 2002 -2005.doc   01.07.2010 15:47  297.5 kb     
YS Hovedavtale 2006- 2009.pdf   01.07.2010 15:47  323.52 kb     
YS Hovedavtale 2006-2009 Eng.pdf   01.07.2010 15:47  315.78 kb     
YS Hovedavtale 2010-2013.pdf   07.07.2010 13:36  323.84 kb     
YS Hovedavtale 2014 2017.pdf   17.06.2014 12:51  806.05 kb     
YS Protokoll YS-NHO 2015.pdf   27.03.2015 09:47  847.71 kb