LYSITHEA
Internesider

Medlemsutviklingen i SAFE er meget god og vi har nå passert 10.000 medlemmer.

Hvem omfattes av vervekampanjen?

Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber med trekkavtale. Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan utdeles.

Retningslinjer og vervepremiesortiment
• Innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt og skrevet med blokkbokstaver. Husk å påføre ververens navn samt ønsket vervepremie.
• Nyinnmeldte må være trukket i kontingent en måned før velkomstgaver og vervepremier blir sendt ut. 
   

Antall vervede Overføres klubb Vervepremier
3  vervede Kr. 2.500 Til kjøp av elektroartikler
5  vervede Kr. 5.000 Til kjøp av elektroartikler
10 vervede Kr. 10.000 Til kjøp av elektroartikler
     Verv nye medlemmer
Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema:
Innmelding

Link til innmeldingsskjema i engelsk versjon:

Innmeldingskjema Engelsk