LYSITHEA
SAFE
SAFE KURS
SAFE tilbyr en rekke kurs innenfor ulike temaer med både interne og eksterne lærekrefter. Ved siden av de mer standardiserte temaene, kan vi også skreddersy kursinnhold etter deltakernes behov.

Kurs i SAFE våren 2015 

Grunnleggende kurs for tillitsvalgte 

Et viktig kurs for alle tillitsvalgte og nysgjerrige medlemmer. Er du opptatt av rettigheter i arbeidslivet, hvordan de er oppnådd og hvordan de fortsatt skal beholdes? Da er dette kurset for deg! 

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som kan tenke seg å ta verv som tillitsvalgte! 

Tid: Uke 10, fra 2. til 5. mars. 

Uke 19, fra 4. til 7. mai. 

Sted: Quality Hotel Residence i Sandnes. 

Kursansvarlige: Tellef Hansen, De Facto og Mette Møllerop, SAFE. 

I tillegg har vi med foredragsholdere fra juridisk avdeling og HMS avdeling i SAFE, og dere møter også SAFE sin ledelse. 

Påmelding sendes: mette@safe.no innen 10. februar for kurs I og 22. april for kurs II.

 

Kurs i presentasjonsteknikk

 Etter ønske settes det opp et todagers kurs i presentasjonsteknikk og kommunikasjon. Kurset vil bli avholdt i løpet av februar, men dato er ikke klar. Det er mulig å melde sin interesse for kurset allerede nå v/epost til mette@safe.no

 Sted: SAFE-huset i Niels Juels gate 20, Stavanger.

 Kurs arbeidsrett trinn I: 28. og 29. april 2015

Sted: SAFE-huset. Kursansvarlig er Elisabeth Bjelland, leder av juridisk avdeling SAFE. Kursholdere er ansatte advokater og advokatfullmektig på juridisk avdeling SAFE. 

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte 

Mål og innhold: • Gjøre seg kjent med sentrale temaer innenfor lovverket individuell arbeidsrett og de kollektive avtaler SAFE er bundet av. • Kurset består delvis av forelesingsbolker og en praktisk tilnærming til jussen ved individuell oppgaveløsning så vel som i plenum og i grupper. • Det gis videre praktiske og taktiske tips til tillitsvalgtes arbeid.

 Metode: Kursene er basert på aktiv deltakelse. Det legges opp med kortinnledninger hvor siktemålet er å motivere deltakerne til refleksjon og debatt.

Påmelding sendes: anita@safe.no  innen 14. april 2015.

Kursbevis utdeles etter at kurset er gjennomført.

Kurs arbeidsrett trinn II: 16. og 17. juni 2015.

Dette er et kurs for de som har gjennomført kurset Arbeidsrett trinn II og ønsker mer fordypning.

 Sted: SAFE-huset. Kursansvarlig er Elisabeth Bjelland, leder av juridisk avdeling SAFE. Kursholdere er ansatte advokater og advokatfullmektig på juridisk avdeling SAFE. 

 Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har gjennomført trinn I.

Metode: Kursene er basert på aktiv deltakelse. Det legges opp med kortinnledninger hvor siktemålet er å motivere deltakerne til refleksjon og debatt.

Påmelding sendes: anita@safe.no  innen 2. juni april 2015.

Kursbevis utdeles etter at kurset er gjennomført.

 

 

Kurs i SAFE til høsten

Kurs tillitsvalgte: 6. til 9.oktober.

Kurs tillitsvalgte: 10. til 13. november.

Kurs forhandlinger: 21. til 22. oktober. 

Kurs arbeidsrett trinn I: 29. til 30. oktober.

Kurs arbeidsrett trinn I: 14. til 15. januar 2015.    

Det planlegges også kurs i HR-ledelse og psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser, del I og II. På grunn av kort høstsemester er det sannsynlig at disse kursene først settes opp i vårsemesteret 2015.

Vi gjør oppmerksom på at klubbene har anledning til å bestille kurs hos oss i tv-arbeid, forhandlinger, presentasjonsteknikk, blant annet. Det kreves et minimumsantall deltakere. Ta i så fall kontakt med Mette Møllerop, 51 84 39 09 mette@safe.no.

 

 •  Grunnleggende kurs for tillitsvalgte

Et viktig kurs for alle tillitsvalgte og nysgjerrige medlemmer. Er du opptatt av rettigheter i arbeidslivet, hvordan de er oppnådd og hvordan de fortsatt skal beholdes? Da er dette kurset for deg!

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som kan tenke seg å ta verv som tillitsvalgte!

 

Tid: Uke 41, fra 6. til 9. oktober. 

        Uke 46, fra 10. til 13. november.

Sted: Quality Hotel Residence i Sandnes.

Kursansvarlige: Tellef Hansen, De Facto og Mette Møllerop, SAFE.

I tillegg har vi med foredragsholdere fra juridisk avdeling og HMS avdeling i SAFE, og dere møter også SAFE sin ledelse.

Påmelding sendes: mette@safe.no  innen 10. september for kurs I og 10. oktober for kurs II.

Kursbevis utdeles etter at kurset er gjennomført. 

 

 • Arbeidsrett trinn I avholdes 29. til 30. oktober.   

Sted: SAFE-huset. Kursansvarlig er Ellen Fjermestad-Svendsen, leder av juridisk avdeling SAFE. Kursholdere er ansatte advokater og advokatfullmektig på juridisk avdeling SAFE.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte

Mål og innhold: • Gjøre seg kjent med sentrale temaer innenfor lovverket individuell arbeidsrett og de kollektive avtaler SAFE er bundet av. • Kurset består delvis av forelesingsbolker og en praktisk tilnærming til jussen ved individuell oppgaveløsning så vel som i plenum og i grupper. • Det gis videre praktiske og taktiske tips til tillitsvalgtes arbeid.

Metode: Kursene er basert på aktiv deltakelse. Det legges opp med kortinnledninger hvor siktemålet er å motivere deltakerne til refleksjon og debatt.

Påmelding sendes: anita@safe.no  innen 10. oktober.

Kursbevis utdeles etter at kurset er gjennomført.

 

 •  Kurs i forhandlinger 21. til 22. oktober

Et viktig kurs for alle tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å gjøre seg kjent med de viktigste prinsippene ved forhandlinger. 

Sted: SAFE-huset. Kursansvarlig er Tellef Hansen, De Facto.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte

Metode: Kursene er basert på aktiv deltakelse. Vi bruker kortinnledninger som følges opp med refleksjon og debatt.

Påmelding sendes: mette@safe.no  innen 5. oktober.

Kursbevis utdeles etter at kurset er gjennomført.

 

Våren 2014

Vårens kurstilbud er i ferd med å komme på plass. Foreløpig er datoene for Arbeidsrett trinn I og Grunnleggende kurs for tillitsvalgte klare. De øvrige følger fortløpende.

 • Arbeidsrett trinn I avholdes 11. og 12. februar.   

Sted: SAFE-huset. Kursansvarlig er Ellen Fjermestad-Svendsen, leder av juridisk avdeling SAFE. Kursholdere er ansatte advokater og advokatfullmektig på juridisk avdeling SAFE.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte

Mål og innhold:
• Gjøre seg kjent med sentrale temaer innenfor lovverket individuell arbeidsrett og de kollektive avtaler SAFE er bundet av.
• Kurset består delvis av forelesingsbolker og en praktisk tilnærming til jussen ved individuell oppgaveløsning så vel som i plenum og i grupper.
• Det gis videre praktiske og taktiske tips til tillitsvalgtes arbeid.

Metode: Kursene er basert på aktiv deltakelse. Det legges opp med kortinnledninger hvor siktemålet er å motivere deltakerne til refleksjon og debatt.

Påmelding sendes: anita@safe.no  innen 3. februar.

Kursbevis utdeles etter at kurset er gjennomført.

Trinn II vil muligens settes opp i løpet av høst/vinter.                                                                                    


                                                                   

 •  Grunnleggende kurs for tillitsvalgte

Et viktig kurs for alle tillitsvalgte og nysgjerrige medlemmer. Er du opptatt av rettigheter i arbeidslivet, hvordan de er oppnådd og hvordan de fortsatt skal beholdes? Da er dette kurset for deg!

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som kan tenke seg å ta verv som tillitsvalgte!

Tid: Uke 10, fra 3. til 6. mars. 

        Uke 20, fra 12. til 15. mai.

Sted: Quality Hotel Residence i Sandnes.

Kursansvarlige: Tellef Hansen, De Facto og Mette Møllerop, SAFE.

I tillegg har vi med foredragsholdere fra juridisk avdeling og HMS avdeling i SAFE, og dere møter også SAFE sin ledelse.

Påmelding sendes: mette@safe.no  innen 10. februar for kurs I og 22. april for kurs II.

Kursbevis utdeles etter at kurset er gjennomført. 

 

Høsten 2013

Kurs for tillitsvalgte i uke 46

Et viktig kurs for alle tillitsvalgte og nysgjerrige medlemmer. Er du opptatt av rettigheter i arbeidslivet, hvordan de er oppnådd  og hvordan de fortsatt skal beholdes? Da er dette kurset for deg!

Tid: Uke 46, fra 11. til 14. november.  

Sted: Quality Hotel Residence i Sandnes.

Kursansvarlige: Tellef Hansen, De Facto og Mette Møllerop, SAFE.

I tillegg har vi med foredragsholdere fra juridisk avdeling og HMS avdeling i SAFE, og dere møter også SAFE sin ledelse. Detaljert program sendes ut ved påmelding.

Påmelding sendes: mette@safe.no   innen 18. oktober

Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer som kan tenke seg å ta verv som tillitsvalgte

 

Pensjonskurs 26. og 27. november

26. november er kurset bereknet på dem som ønsker å vite mer om egne pensjonsmuligheter og eventuelt nærmer seg pensjonsalder.  27. november blir kurset spesialsydd for tillitsvalgte som skal gi råd og veilledning til sine medlemmer.  Det er ingen ting i veien for at tillitsvalgte også kan delta på kurset 26.november.

Vi inviterer deg til et spennende dagskurs som kan bidra til å starte en positiv og klargjørende prosess på hvilke valgmuligheter du har som senior.

Vi har lagt opp til en praktisk, lærerik og positiv dag, der fokus er rettet mot deg og dine muligheter.

Du går mot en ny epoke i livet som kan både friste og skremme. På kurset vil du få gode muligheter til å ta et overblikk - før noen valg må tas.

KURSINNHOLD:

 • Senkarriere etter eget ønske
 • Holdninger
 • Erfaring og kompetanse
 • Identitet
 • Ny pensjonsordning - mange nye muligheter og veivalg
 • Alderspensjon
 • AFP
 • Tjenestepensjon
 • Andre pensjoner
 • Overgang fra arbeidsliv til pensjonistliv
 • Hva er det gode liv for meg? Verdivalg og avklaringer
 • Hvordan kan jeg allerede nå forberede meg på pensjonisttilværelsen, den kommer før eller senere
 •  Diskusjonsoppgaver i plenum og grupper

Innhold vil veksle mellom korte foredrag, refleksjon, diskusjon i plenum/grupper, med god anledning til å stille spørsmål.

Sted: Krativt næringssenter, Ipark, Ullandhaug. Kursinnleder: Torhild Kalstø. Varighet: 08.30 - 15.30

Kontakt:  mette@safe.no

 

 

Våren 2013

Spennende kurs i mai/juni

Både kurs for tillitsvalgte og to pensjonskurs avholdes nå i mai/juni.
Kurs for tillitsvalgte går i uke 22, fra 27. til 30. mai.  Det holdes på Quality Hotel Residence i Sandnes, og kursansvarlige er Tellef Hansen, De Facto og Mette Møllerop, SAFE.

Kurset er viktig for alle nye tillitsvalgte og medlemmer som vil skaffe seg kunnskap om SAFE. Vi ser blant annet på fagbevegelsens oppbygning, hvilke rettigheter du har som arbeidstaker, hvordan de er oppnådd og hvilke «angrep» de nå utsettes for? Viktige områder innen arbeidsrett presenteres av vår juridiske avdeling.  Du få et godt innblikk i SAFEs HMS-politikk, og du får nyttig kunnskap om presentasjonsteknikk og prosjektjobbing.  

Arbeidstid er ingen absolutt sannhet. Arbeidstidas lengde utfordres, det samme gjør overtid, betaling for overtid, ansettelsesvilkår og midlertidige kontrakter og oppsigelsesregler.  Hvilke muligheter og svar kan vi bruke her i Norge for å unngå å komme i samme situasjon som mange andre land i Europa?

Dette er blant temaene vi tar opp til diskusjon.

Kurset er kjent for høy kvalitet både faglig og sosialt. 

 

Påmelding sendes: mette@safe.no  innen 16. mai

 

 

Pensjonskurs - Snart senior

Velkommen til et spennende dagskurs som kan bidra til å starte en positiv og klargjørende prosess på hvilke valgmuligheter du har som senior.

Vi har lagt opp til en praktisk,, lærerik og positiv dag, der fokuset er rettet mot deg og dine muligheter.

Du går mot en ny epoke i livet som kan både friste og skremme. På kurset vil du få gode muligheter til å ta et overblikk - før noen valg tas".

Kursinnhold:

 •   Overgang fra arbeidsliv til pensjonistliv ?
 •   Identitet - hvilken rolle har jeg når jeg ikke er på jobben?
 •   Ny pensjonsordning – mange nye muligheter og veivalg
 •   Alderspensjon
 •   Afp
 •   Tjenestepensjon
 •   Andre pensjoner
 •   Hva er det gode liv for meg? Verdivalg og avklaringer
 •   Hvordan kan jeg allerede nå forberede meg på pensjonstilværelsen, den kommer før eller senere
 •   Diskusjonsoppgaver i plenum og grupper

Innhold vil veksle mellom korte foredrag, refleksjon, diskusjon i plenum/grupper, med god anledning til å stille spørsmål.

Kursdag                                30. mai

Sted:                                       Ipark, Ullandhaug

Tid:                                         kl. 09.00 til 15.30

 

Påmelding: mette@safe.no så raskt som mulig, innen 21. mai.

 

 

Senior i arbeidslivet – kurs for tillitsvalgte

Målsettingen med kurset er å gi kunnskap om ny pensjonsreform, aldring, seniorer i arbeidslivet og vanskelige valg.

Kursets innhold:

 • Omstilling  og vanskelige valg
 • Aldring , holdning til eldre arbeidstakere
 • Ny pensjonsreform
 • Min rolle som tillitsvalgt

Innhold vil veksle mellom korte foredrag, refleksjon, diskusjon i plenum/grupper, med god anledning til å stille spørsmål.

Kursdag       12. juni

Sted:             Ipark, Ullanhaug

Tid.               kl. 09.00 til 15.00

 

Fra kl. 15 vil du få veiledning i hvordan du bruker MinId slik at du kan beregne din pensjon

 

Påmelding: mette@safe.no så raskt som mulig, innen 31. mai.

 

Kursoversikt i SAFE, våren 2013

Et sterkt SAFE bygger på sterke og kunnskapsrike medlemmer!
Bli med å bygge SAFE – skaff deg mer kunnskap og kompetanse.
Meld deg på vårens kurs!

Datoer for SAFE-kursene 

Arbeidsrett avholdes 15. og 16. januar.

Sted: SAFE-huset. Kursansvarlig og foredragsholder er juridisk avdeling i SAFE.

Påmelding sendes:  anita@safe.no

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte

Mål og innhold:
• Gjøre seg kjent med sentrale lover og eget avtaleverk
• Lære gjennom en praktisk tilnærming til jussen
• Trene på løsning av oppgaver og utarbeide en sjekkliste for deg som tillitsvalgt

Varighet: 2 dager

 

Metode: Kursene er basert på aktiv deltakelse. Det legges opp med kortinnledninger hvor siktemålet er å motivere deltakerne til refleksjon og debatt.

 

Grunnleggende kurs for tillitsvalgte

Et viktig kurs for alle tillitsvalgte og nysgjerrige medlemmer. Er du opptatt av rettigheter i arbeidslivet, hvordan de er oppnådd  og hvordan de fortsatt skal beholdes? Da er dette kurset for deg!

Tid: Uke 22, fra 27. til 30. mai. 

Sted: Quality Hotel Residence i Sandnes.

Kursansvarlige: Tellef Hansen, De Facto og Mette Møllerop, SAFE.

I tillegg har vi med foredragsholdere fra juridisk avdeling og HMS avdeling i SAFE, og dere møter også SAFE sin ledelse.

Påmelding sendes: mette@safe.no   innen 8. mai

Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer som kan tenke seg å ta verv som tillitsvalgte!

 

HR-ledelse og psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser del I og II

Et viktig kurs for deg som er opptatt av hva som skjer på din arbeidsplass, hvordan godt arbeidsmiljø vedlikeholdes og utvikles, og hvordan ledelsesmetoder kan ødelegge eller styrke arbeidsmiljøet.  Hva innebærer HR-ledelse kontra personalbehandling «den norske modellen» og psykososiale arbeidsmiljøkartlegginger?  Er lov og forskriftsintensjoner med psykososial arbeidsmiljøkartlegging lik intensjonene med medarbeidertilfredshetsundersøkelser? Er noen kartlegginger utviklingsverktøy mens andre er styringsverktøy?
Kurset baseres på en god del gruppearbeid og diskusjon med utvikling av problemstillinger og forslag til løsninger.  
Kursene har fått svært god tilbakemelding og har høy nytteverdi både for klubb og forbund, og for det enkelte medlem.

Tid: Uke 12 og 17, henholdsvis 20. og 21. mars og 23. og 24. april. Det er en fordel å ta begge kursene i samme semester.

Sted: SAFE-huset

Kursansvarlig: og foredragsholder er Bitten Nordrik, De Facto.

Påmelding : sendes til Anita Fløisvik:  anita@safe.no   innen 11. mars

Målgruppen er klubbledere, tillitsvalgte, verneombud, AMU- representanter og engasjerte enkeltmedlemmer.

 

Kurs for klubbkasserere og klubbstyrer

Trenger du kunnskap om enkel regnskapsføring som kasserer i klubben din?  Kanskje trengs også mer kunnskap om hvordan klubben egentlig bør drives for å bli et best mulig verktøy for medlemmene og SAFE?

Vi setter opp to kurs i «Enkelt regnskap for kasserere» hvor et av kursene kombineres med «Hvordan drive klubb».

Vi regner ikke med at det er aktuelt med mer enn et kurs som går over to dager, men behovet blant medlemmer/klubbstyrer avgjør. Maks fem deltakere per kurs.

Tid: Uke 9, 27. februar (med eventuell fortsettelse 28. februar).

Uke 15, 10. april (med eventuell fortsettelse 11. april).

Sted: SAFE-huset

Kursansvarlig: Reidun Ravndal, SAFE.

Påmelding sendes: reidun@safe.no innen 20. februar og 3. april.

Målgruppen er kasserere og klubbstyre.

 

Pensjonskurs

Hva får jeg i pensjon?  Hva skal jeg som tillitsvalgt informere medlemmene mine om når det gjelder endringer i pensjonsordningene? Dato for pensjonskurset er ikke klart, men legges ut i løpet av kort tid. Kurset ble holdt i høst for første gang, og fikk svært gode tilbakemeldinger.

Sted: Måltidets Hus, Ullandhaug i Stavanger.

Kursansvarlig: Torhild Kalstø/Kreativt næringssenter sammen med SAFE.

Påmelding sendesmette@safe.no

Målgruppen er medlemmer og tillitsvalgte.