LYSITHEA
Internesider

Nyttige linker med informasjon om organfosfater

Skrevet av: Halvor Erikstein - 23.12.2002

Nyttig informasjon om organofosfater i turbin- og hydraulikkoljer.

Eksponering for organofosforforbindelser gir utslag som bl.a. omtales som OPIDN (OrganoPhosphorous Compound Induced Delayed Neuropathy). Spesielt forbindelsen Tri-ortho-cresylfosfat(TOCP) (CAS 78-32-0) er knyttet til å gi effekter.

Litteratur og artikler

www.aopis.org
Hjemmeside for en interessegruppe knyttet til skader innen luftfart. Her blir det også gitt opplysninger om sammensetning av mange oljer.

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc110.htm 
WHO rapport fra 1990. "Environmental health criteria for tricresylphosphate." Denne rapporten gir en god beskrivelse av kjemi og historikk.

Mulig forgifting etter oljelekkasjer fra flymotor:

Sveriges Statens Haverikommission (SHK):

"Report RL 2001:41e Incident onboard aircraft SE-DRE during flight between Stockholm and Malmö, M county, Sweden, on 12 November 1999"  http://www.havkom.se/rapportSammandrag/rl2001_41e.pdf 

Den norske Flyhavarikommisjonens gransking av alvorlig forgiftning av SAS-flyger september 2002.

http://www.aaib-n.org/rapporter%202002/rapport%2045-02.htm

BBC nyheter
"Air crews fear toxic leak effects"

http://news.bbc.co.uk/go/em/fr/-/1/hi/sci/tech/946943.stm

Advarsel om giftige stoffer i turbinoljer (1994)

US NAVY General Gas Turbine Bulletins (GGTBs) # 15. Toxic Hazard From Synthetic Lube Oil Venting in Gas Turbine Modules http://www.navygasturbines.org/ggtb.asp

Tekstilimpregnering

Pyrovatex (CAS 20120-33-6) tilhører også gruppen organofosfater. Anbefaler boken "Toxicological Risks of Selected Flame-Retardant Chemicals" National Academy Press (2000)  ISBN 0-309-07047-3.