LYSITHEA
Internesider

Informasjon til Sikkerhetsforum om organofosfater i turbin- og hydraulikkoljer

Innledning Industrioljer blir tilsatt mange forskjellige stoffer for at de skal få de rette egenskapene. For turbin- og hydraulikkoljer er det krav til spesielle smørende, temperaturbestandige og brannhemmende egenskaper. Til dette formålet er det en utstrakt bruk av en gruppe kjemiske forbindelser som går under samlebetegnelsen organofosforforbindelser.

Halvor Erikstein
Yrkeshygieniker/Org.Sekretær
Oljearbeidernes Fellessammenslutning OFS
6. januar 2003


Informasjon til Sikkerhetsforum etter innlegg 5. desember 2002 om helsefare fra organofosforforbindelser i turbin- og hydraulikkoljer.


Innledning

Industrioljer [1] blir tilsatt mange forskjellige stoffer for at de skal få de rette egenskapene. For turbin- og hydraulikkoljer er det krav til spesielle smørende, temperaturbestandige og brannhemmende egenskaper. Til dette formålet er det en utstrakt bruk av en gruppe kjemiske forbindelser som går under samlebetegnelsen organofosforforbindelser.

Helseeffekter
Dessverre har mange organofosforforbindelser vist seg å være svært helsefarlige ved hudkontakt, innånding og opptak gjennom mage og tarm. Helseskadene [2] er svært sammensatte, men de alvorligste effektene er at stoffene ødelegger nervesystemet ved å blokkere/kutte det fine ledningsnettet som overfører nerveimpulser til kroppens muskler.

Eksponering kan gi en rekke ulike symptomer, som hodepine, kvalme, smerter i mageregion, nummenhet og lammelser i føtter og hender. Enkelte tilsetningstoffer kan gi en forsinket reaksjon som først gir lammelser og nedsatt førlighet flere uker etter eksponering [3]. Det kan derfor godt tenkes at eksponering for turbin- og hydraulikkoljer [4] er blitt oversett når folk som har jobbet med disse stoffene har utviklet sykdom.

Multippel sklerose (MS)
Statfjord-feltet har den såkalte "MS-saken". Her har folk som har vært eksponert for turbinoljer nevrologiske symptomer som har gitt flere personer diagnosen MS. Dette har ikke blitt satt i sammenheng med eksponering for organofosforforbindelser [5]. Vi har også fått meldinger om at det finnes folk på andre felt som har jobbet med turbiner og fått nevrologiske symptomer.

Organofosfater innen luftfart [6]
I dag er det særskilt oppmerksomhet fra flygere og cabinmannskap på episoder hvor oljelekkasjer har ført til alvorlig forgiftning av flymannskapet. Den norske flyhavarikommisjonen har nettopp frigitt en rapport [7] om en hendelse for to år siden med røyk-/oljelukt i et SAS fly. Fartøysjefen ble senere beskrevet som alvorlig skadd, og har ikke lenger helseattest for å fly. Mens kapteinen valgte å sitte uten maske for å kunne følge med i gassutviklingen, berget styrmannen helsen fordi han benyttet åndedrettsvern. Tilsvarende hendelser er rapportert over hele verden[8],[9]

Flammehemmere og tekstilimpregnering [10]

Ulike organofosforforbindelser har meget stort anvendelsesområde. Eksempelvis tilhører flammehemmende tekstilimpregnering (Pyrovatex) og mange sprøytemidler mot insekter denne kjemiske gruppen. Det er også omfattende bruk av organiske fosforforbindelser som flammehemmende midler i polyuretanskum.
Termisk dekomponering av organofosforforbindelser
Det er vist at kraftig opppvarming (termisk dekomponering) [11] av organofosforforbindelser kan utvikle kjemiske forbindelser som virker som nervegasser utviklet for kjemisk krigføring. Det er blant annet slike mekanismer en tror kan ha medvirket til akutt forgiftning av flymannskap.

Hva må gjøres?
På OFS kongressen november 2002 ble det vedtatt følgende resolusjon; " OFS krever at det blir full gjennomgang av arbeidsmiljø og helsekartlegging av  personer som har vært/ er eksponert for turbin- og hydraulikkoljer som inneholder organofosforforbindelser."

Vi stiller gjerne opp på årsmøter, verneombudssamlinger eller møter med HMS-avdelingen i de forskjellige selskapene.

Vi vil også jobbe aktivt for at problemstillingene skal etableres som eget forskningsprosjekt, og gjennomføres sammen med det svenske forskningsmiljøet (Skarping og Dalene) på isocyanater. 

Referanser


[1] Toxicological profile for hydraulic fluids. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 1997. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp99.html 

[2]Tricresyl phosphate (mixed isomers). Right to Know Program .NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES. http://www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/3130.pdf

[3] "Environmental health criteria for tricresylphosphate." WHO rapport 1990. http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc110.htm
Dene rapporten gir en god beskrivelse av helseeffekter, kjemi og historikk..

[4]Toxic Hazard From Synthetic Lube Oil Venting in Gas Turbine Modules. US NAVY General Gas Turbine Bulletins (GGTBs) # 15. http://www.navygasturbines.org/ggtb.asp

[5] Møte 31. oktober 2002 med Statoils bedriftslege Reidunn Ulland von Brandis om nye opplysninger, og med spørsmål om ikke eksponering for organofosforforbindelser kunne ha betydning i den såkalte MS-saken på Statfjord. Fikk bekreftet at denne type kjemiske forbindelser ikke hadde vært vurdert..

[6] Aviation Organophosphate Information Site www.aopis.org
Hjemmeside for en interessegruppe knyttet til skader fra organofosfater innen luftfart. Her finnes også HMS-datablad og opplysninger om en rekke oljeprodukter.
[7] Den norske Flyhavarikommisjonens gransking av alvorlig forgiftning av SAS-flyger september 2002. http://www.aaib-n.org/rapporter%202002/rapport%2045-02.htm

[8] "Air crews fear toxic leak effects" BBC nyheter 28 September, 2000. http://news.bbc.co.uk/go/em/fr/-/1/hi/sci/tech/946943.stm 

[9] " Incident onboard aircraft SE-DRE during flight between Stockholm and Malmö, Report RL 2001:41e M county, Sweden, on 12 November 1999" Statens Haverikommission (SHK) : http://www.havkom.se/rapportSammandrag/rl2001_41e.pdf 

[10] "Toxicological Risks of Selected Flame-Retardant Chemicals". Subcommittee on Flame-Retardant Chemicals. National Academy Press (2000)  ISBN 0-309-07047-3. Pyrovatex (CAS 20120-33-6) tilhører også gruppen organofosfater.

[11] The Airliner Cabinn Environment and the Health of the Passengers and Crew. Committee on Air Quality in Passengers Cabins and Commercial Aircraft. National Research Council. National Academy Press. 2002. ISBN 0-309-08289-7

Søketips
Eksponering for organofosforforbindelser gir utslag som bl.a. omtales som OPIDN (OrganoPhosphorous Compound Induced Delayed Neuropathy). Spesielt forbindelsen Tri-ortho-cresylfosfat(TOCP) (CAS 78-32-0) gir effekter. Dette er resultatet av et enkelt søk i PubMed på "OPIDN og TOCP". http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=PubMed