LYSITHEA
Internesider

Aldring på sokkelen

Skrevet av: Mette Møllerop - 09.06.2004

Prosjektet "Aldring på sokkelen" i regi av Rogalandsforskning, har en prosjektperiode som går fra 01.10.2003 - 31.12.2006

Dette prosjektet skal følge oljebransjens arbeid i med å definere og implementere tiltak knyttet til aldring, helse og deltagelse i arbeidslivet. Både aksjonsforskning og evalueringsforskning vil bli benyttet i relasjonen mellom Rogalandsforskning og syv bransjebedrifter.

Vi har lagt ut disse linkene som gir nærmere informasjon om prosjektet.

http://www.rf.no/internet/alhso.nsf

http://www.olf.no/arbeidsliv/aldringoghelse/

http://www.olf.no/arbeidsliv/aldringoghelse/?18846