LYSITHEA
Internesider

Presentasjoner fra konferansen

Skrevet av: Mette Møllerop - 02.06.2008

Her følger presentasjonene fra SAFE sin konferanse, "Åpent lende", 6. - 7. og 8. mai 2008.

Presentasjoner fra konferansen

SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse
"Åpent lende".
Hotel Residence, Sandnes 6. - 7. og 8. mai 2008
Del 1 "Kjemisk helsefare - eksponering og tiltak"
Del 2 "To sider av samme sak - turbin- og hydraulikkoljer innen luftfart og petroleumsindustri"
Tid
Tema
Foredragsholder
Presentasjon
0800-0930
Registrering
   
    Møteleder Roy Erling Furre
2. nestleder, HMS ansvarlig, SAFE
 
0930-0935
Velkommen til konferansen 
Terje Nustad, leder SAFE    
0935-0950
Arbeid med kjemisk arbeidsmiljø i Stortingets Arbeids- og sosialkomité 
Åse Gunhild Woie Duesund,  stortingsrepresentant. Saksordfører kjemisk arbeidsmiljø i Arbeids- og sosialkomiteen  
0950-1010
Kjemisk eksponering. Hva er mye og hva er lite?
Halvor Erikstein, yrkeshygieniker /organisasjonssekretær SAFE
Innlegg Halvor Erikstein
1010-1040
Hvordan studeres kreftrisiko i arbeidslivet? Offshoreundersøkelsen. Solaraffineriet og omgivelsene
Tom K. Grimsrud, prosjektleder.
Anna Skog, prosjektleder.
Kreftregisteret
Innlegg A. Skog
1040-1110
Eksos.
Et arbeidsmiljø- og folkehelseproblem 
Magne Refnes, forsker. Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet
Innlegg Magne Refsnes
1110-1125 PAUSE    
1125-1200 Hva er eksos og hva kan måles? Yngvar Thomassen, forskningssjef.
Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Innlegg Yngvar Thomassen
1200-1215 Spørsmål    
1215-1315 LUNCH    
1315-1345 Arbeidsmiljøeksponering  som gir astma, allergi, overfølsomhet og lungeskader Tor Brøvig Aasen, overlege og lungespesialist. Avdelingsdirektør ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Innlegg Tor B. Aasen
1345-1415 Huden - sterk, men følsom. Allan Nyfors, tidligere overlege og professor i yrkesrelaterte hudsykdommer, Haukeland Universitetssykehus Innlegg Allan Nyfors
1415-1445 Nervesystemet - avansert, men sårbart for kjemisk eksponering Frode Fonnum, professor.  Avdeling for biokjemi, medisinsk basalfag,. Universitet i Oslo  Innlegg Frode Fonnum
1445-1500 PAUSE    
1500-1530 Trenger det virkelig å være slik? Bruk av industridesigner og industridesignverktøy i forbedring av arbeidsmiljøet. Jan Tapio Gaare, industridesigner Innlegg Jan Tapio Gaare
1530-1630 Samhold gjør sterk. Likemannsarbeid i praksis.  Nytt historisk filmmateriale fra Ekofisk Jan Terje Biktjørn,
Nestleder, ALF Offshore
Jan-Erik Tandberg
2. nestleder, ALF Offshore
 
1630-1645
PAUSE
   
1645-1710 Hva skjer når du blir syk? Tillitsvalgts opplevelse av behandling av yrkesskadde. Kari Bukve, organisasjonssekretær  
1710-1730 Petroleumstilsynets prioriterte tilsynsaktivitet: Risikoutsatte grupper Irene B. Dahle, overingeniør Petroleumstilsynet Innlegg Irene B. Dahle
1900 Dag 1 avsluttet med felles middag  på hotellet    

DAG 2

0830-0910 Prosjektet kjemisk eksponering ved ”varmt arbeid”. Nye metoder for kartlegging av varmt arbeid, effekt av åndedrettsvern, måling av kvikksølv og benzen Marianne Dalene, dosent.
Arbetsmiljøkemi, Universitet i Stockholm
 
0930-0945 Varmt arbeid utført kaldt. Ny teknikk som eliminerer bruk av høyhastighets slipeverktøy Kjetil Olsen, salgssjef  
0945-1005 “The MudCube”. Nytekning og teknologisprang innen behandling av boreslam Vegard Peikli, Dicipline Advisior, Occupational Hygiene
StatoilHydro ASA
Innlegg Vegard Peikli
1005-1020 PAUSE    
1020-1040 Verneutstyr – en overvurdert barriere.
Om bruk og begrensninger av personlig verneutstyr
Halvor Erikstein Innlegg Halvor Erikstein
1140-1200 Samfunnsøkonomiske kostnader av arbeidsrelatert astma Nils Henning Anderssen,
Rådgiver  - Styring og samordning
Direktoratet for arbeidstilsynet
Foredraget ble ikke holdt på grunn av kansellert fly
1200-1220 Steikeos og melstøv - plagsomt og farlig.  Om ventilering av kjøkken og bakeri. Kristian P. Olesen, daglig leder  
1220-1320 LUNCH    
Del 2
To sider av samme sak - eksponering for turbin- og hydraulikkolje innen luftfart og petroleumsindustri
Under denne delen av konferansen ble det benyttet tolker
1320-1325
Velkommen til nye deltagere
Innleder og møteleder fra Norsk Flygerforbund.
 
1325-1345
To sider av samme sak. Turbinoljeeksponering i petroleumsnæringen og innen luftfart.
Flykaptein John Kristoffersen
Halvor Erikstein
 
1345-1415
Akutt turbinoljeforgiftning
med nesten katastrofal  utgang. BAe 146 forgiftningen
Niels Gomer, tidligere flykaptein i
Malmø Aviation
 
1415-1445
20 års kamp for rettferdighet. Hvem er vi fra ”MS-saken” på Statfjord A?
Harry Stiegler Brevik, turbintekniker
 
1445-1515
PAUSE
   
1515-1545
Effekter på flysikkerhet og helse ved oljelekkasje inn i cockpit og kabin
Tristan Loraine, CoChair GCAQE Filmskaper og tidligere flykaptein på 757/767 
Innlegg Tristan Loraine
1545-1645 Hazardous chemicals on jet aircraft: jet engine oils and aerotoxic syndrome Chris Winder, professor in applied toxicology.  The University of New South Wales, Australia
Innlegg Chris Winder
1645-1700
Spørsmål og diskusjon
   
1900
Båttur med MS Sandnes inn i Ryfylkefjordene. Bevertning
Opplev Lysefjorden og se Prekestolen 
 

DAG 3   

0900-0910
Innledning om  dokumentarfilmen.
Tristan Loraine
 
0910-1045
”Welcome Aboard Toxic Airlines”
Tristan Loraine
 
1045-1110
Spørsmål og diskusjon    
1110-1130
PAUSE og retur til konferansesal
   
1130-1215
Aviation Contaminated Air Reference Manual
Captain Susan Michaelis
Author of an excellent reference book and driving force with regard to cabin air quality issues
Innlegg Susan Michaelis
1215-1315
LUNCH
   
1315-1430
Kartlegging av komponenter i turbin- og hydraulikkoljer i luftfart og offshore
Pål Molander, forskningsdirektør Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Innlegg Pål Molander
1430-1500 Erfaring med utvikling av oljer uten tricresylfosfater (TCP). Arnaud Radigue,
product manager, NYCO, Frankrike.
Innlegg Arnaud Radique
1500-1520 PAUSE
1520-1550 OLFs prosjekt ”Kjemisk helsefare i olje- og gassnæringen” Pål Brekke, konsulent OLF kjemikalieprosjkt Innlegg Pål Brekke
1550-1645 Hvordan kan vi komme videre?
Paneldiskusjon mellom innlederne og konferansedeltagerne.
1645-1700 OPPSUMMERING