LYSITHEA
Internesider

Alvorlig bekymring for fagforeningsknusing og helikoptersikkerheten offshore

Skrevet av: Roy Erling Furre  

IndustriEnergi, SAFE og Lederne kalte mandag 14. september inn de tillitsvalgte i helikopterselskapet CHC Norway til et orienteringsmøte i SAFE sine nye lokaler i Stavanger.

Tema for møtet var:

  • FAGFORENINGSKNUSING - usaklige oppsigelser
  • HELIKOPTERSIKKERHET OFFSHORE

De berørte offshore fagforeningene har uttrykt dyp bekymringer i forbindelse med disse to sakene, og etter at informasjon er utvekslet mellom partene er ikke bekymringene blitt noe mindre.

De tillitsvalgte i CHC, sammen med fagforbundet Lederne, redegjorde for fakta i saken i forhold til de to oppsagte og saksbehandlingen i den forbindelse. Det hersker ingen tvil om at oppsigelsen av disse to er forsøk på fagforeningsknusing.

Dette ser vi på som et resultat av de nye utenlandske eiernes holdning til fagforeningskultur, ledelsesfilosofi og innføring av amerikansk bedriftskultur i en norsk bedrift. 

IE, SAFE og Lederne ga i møtet uttrykk for å stå samlet og mobilisere våre ressurser for å mobilisere i kampen for de fagorganisertes etablerte rettigheter og sikkerheten.

I forhold til helikopter sikkerhet er det alvorlig at det ikke lenger er "takhøyde" nok til å opprettholde en god kultur for varsling og rapportering.  Hvem våger å stille de kritiske spørsmål når ikke engang de tillitsvalgte er trygge?  Åpne rapporeringslinjer er en forutsetning for å skape et trygt og sikkert luftfartsforetak. Det stilles store spørsmålstegn til om disse forutsetningene lenger er tilstede i CHC.

Alle fagforeningene i møtet er enige om å stå samlet for å slå tilbake trusselen mot både fagforeningsknusing og helikoptersikkerhet.

SAFE oppfordrer alle å sende støtteerklæringer til de ansatte i CHC Norway.  Her er link til epostadressen:

helikopterservice.foreningene@gmail.com