LYSITHEA
Nyheter

Velkommen til YS Ung Forum

23.09.11 av Kjell Terje Skrunes
Da er det duket for et YS Ung Forum/minikonferanse mandag 17.oktober 14.30-17.00.Denne gangen tar vi opp et tema som har blitt etterlyst fra flere hold, IA og Livsfasepolitikk.

Vi håper så mange som mulig kan delta og at temaene vekker interesse. Vi ønsker at dere gjør tilbudet kjent til unge i forbundene da denne konferansen er åpen for alle. For unge representanter på YS-konferansen, som også tar opp samme tema "Hva slags arbeidsliv vil vi ha" vil YS Ung Forum bli en veldig god forberedelse.

Mer detaljert program kommer i løpet av neste uke.
YS sitt prinsipprogram sier følgende:

" YS skal fremme et arbeidsliv og samfunn som sikrer trygghet og velferd for enkeltmennesket i alle faser av livsløpet"


YS vil ha et samfunn der folk tar vare på hverandre: Alle mennesker skal sikres like muligheter til å ta sine evner og anlegg i bruk. Arbeidstid og sosiale ordninger er tilrettelagt slik at begge kjønn kan kombinere arbeidsliv omsorgsoppgaver og familieliv. I dette samfunnet har alle muligheter til en jevn tilknytning til arbeidslivet gjennom hele sin yrkesaktive periode.


Påmelding til Goran Scekic Goran.Scekic@ys.no  innen fredag 14.oktober kl 12.00


Vi  minner om at YS Ung forum er åpent for alle unge tillitsvalgte, ansatte og medlemmer under 35 år i YS-systemet samt våre samarbeidspartnere.

Vi håper å se mange av dere!