LYSITHEA
Nyheter

Rysst: - Skuffende resultat i det sentrale ISO-oppgjøret

15.04.12 av Kjell Terje Skrunes
SAFE-leder Hilde Marit Rysst er skuffet over resultatet i ISO-oppgjøret. SAFE vil sende resultatet, som Fellesforbundets aksept langt på vei bandt SAFE/Parat til, ut på uravstemning.

Se Riksmeklerens møtebok HER

- Vi hadde betydelig større forventninger til dette oppgjøret enn det resultatet vi nå ser, fastslår Rysst etter mekling 13 timer på overtid.

Oppgjøret gir et generelt tillegg på 1,25 kroner per time, og det er foretatt indeksbaserte justeringer av ulike tillegg som nattillegg og offshoretillegg. Det er også enighet om 14 dagers betalt pappaperm.

- Tariffestet, 14 dagers betalt pappaperm, er jeg fornøyd med. Det vil få betydning for mange av våre medlemmer på overenskomsten. Men for våre ISO-medlemmer er det sentrale tillegget på 1,25 per time en skuffelse, sier Rysst.

I følge Norsk Industri ble dette årets oppgjør dyrere enn vanlig. Rammen pluss overheng utgjør 2,15 prosent - altså før de lokale forhandlingene starter. Unio-leder Anders Folkestad anslår at den totale rammen for frontfaget - etter lokale forhandlinger - vil ende på over 4 prosent.

- Etter  store endringer i partsforhold og  avtaleskifter  endte SAFE - sammen med "avtaleeier" Parat -  opp i parallelle forhandlinger i frontfagene. Det innebar en helt ny situasjon for alle deltakerne. For  SAFE  har det betydd  at vi har tatt del i det  oppgjøret som legger rammene for alle de andre oppgjørene. Frontfagsforhandlinger er en meget krevende "øvelse", hvor resultatet sentralt altså må sees på bakgrunn av det som skal skje i de lokale forhandlingene, sier Rysst.

-At SAFE nå er part i frontfagene er et direkte resultat av det arbeidet vi har lagt ned på ISO-området, og den sterke medlemsveksten vi derfor har sett her.  At vi nå forhandler på  Verkstedsoverenskomsten (VO) gir våre klubber nye verktøy som vi  ikke hadde på Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB).  

- Å komme i denne posisjonen har jo vært et ønske som våre ISO-medlemmer har hatt  lenge.  Som de fleste vet er VO for en stor del basert på gode lokale tariffavtaler. Derfor blir det nå viktig at klubbene samordner seg om hvilke temaer de vil prioritere i de kommende lokale forhandlingene, slik at lønnsutviklingen totalt sett ender på et akseptabelt nivå, understreker Rysst.

Hun er imidlertid svært tilfreds med at SAFE har fått inn likebehandlingsprisnippet for vikarer og innleide som del av tariffavtalen.

 - I en bransje som vår, der vikarbruk og innleie er utbredt, er dette et svært viktig punkt  for SAFE, sier Rysst.  

Det er også enighet om at det skal nedsettes et utvalg mellom YS og NHO for å utrede innføring av 2-4 rotasjon for ISO-ansatte. Partene er enige om at innstillingen fra utvalget skal legges fram i god tid før neste hovedoppgjør. En eventuell innstiling om innføring  av 2-4-rotasjon med lønnskompensasjon for redusert arbeidstid, skal legges til grunn for tariffrevisjonen i 2014.

Partene er også enige om at VO  skal avløses av en nyskapning, Industrioverenskomsten, som er tenkt bygget opp med en fellesdel og deretter med spesielle deler med ulike bestemmelser innenfor områdene for de tidligere overenskomstene.