LYSITHEA
Nyheter

Uravstemning om ISO-oppgjøret i perioden fra 20.4. – 8.5.

17.04.12 av Kjell Terje Skrunes
Ys’ forhandlingsutvalg på Verkstedsoverenskomsten (VO) besluttet å sende resultatet av meklingen ut på uravstemning. Avstemningen vil skje elektronisk, enten via ”Min side” på medlemssidene på Safe.no, eller via SMS.

For å kunne avgi stemme må de stemmeberettigede oppgi sitt medlemsnummer. Det er derfor viktig at du snarest forsikrer deg om at du har medlemsnummeret tilgjengelig. (Nummeret står på medlemskortet, bak på SAFE-Magasinet, og eventuelle brev fra SAFE). Din klubbleder, eventuelt SAFEs administrasjon kan ved behov være behjelpelig her.

Dersom du nylig har fått ny epost-adresse eller mobilnummer, er det viktig at du snarest oppdaterer din profil på "Min side" med de nye opplysningene, da invitasjonen til å stemme som blir sendt ut vil bli generert fra disse opplysningene.

Gå til "Min side" og avgi din stemme her!

Uravstemningen åpner fredag 20. april, og avsluttes tirsdag 8. mai kl 24.00

 Hovedpunktene i meklingsresultatet:

* Rammen for det sentrale oppgjøret er 2,15 prosent.
* Generelt tillegg på 1,25 kroner per time.
* 14 dagers betalt pappapermisjon i forbindelse med fødsel.
* Nye satser:
* Offshoretillegget: 63,62.
 * Nattillegget: 32,99.
* Tilkomsttillegget: 39,57.
* Tariffestet likebehandling for vikarer og innleide.
* Et utvalg skal utrede 2-4-rotasjon på ISO-området fram til neste hovedoppgjør i 2014.

Fullstendig protokoll og meklingsresultat finner du i sin helhet HER