LYSITHEA
Nyheter

- Vår løsning hadde vært gratis

09.07.12 av Kjell Terje Skrunes
- Vår løsning for å beholde pensjonstillegget hadde ikke kostet dem en eneste ny krone, mens lockoutstrategien til OLF vil koste oljebransjen og det norske samfunnet milliarder, sier Hilde-Marit Rysst og Leif Sande.

- Det er ikke til å forstå, sier Leif Sande og Hilde-Marit Rysst, forbundslederne i de ansattes organisasjoner Industri Energi og SAFE. - Vi har tatt ut et absolutt minimum av medlemmer i vår streik. Men isteden for å inngå kompromisser med sine ansatte, satser OLF alle sine kort på at myndighetene skal gjøre knefall for deres "bestilling" om tvungen lønnsnemnd, ved å stenge ned produksjonen på norsk sokkel i natt, sier Sande og Rysst.

Løsningen ligger der
Industri Energi og SAFE har i gjentatte forhandlinger og meklingsrunder foreslått en løsning der finansieringen av tillegget til 62-åringer isteden kan hentes fra et eksisterende fond som eies av fagorganisasjonene i felleskap på avtaleområdet.   - Pengene er der. Løsingen ligger der, men dette har OLFog NHO nektet å bli med på, sier Sande og Rysst.

- Først fjerner arbeidsgiverne ensidig og administrativt et eksisterende pensjonstillegg til 62-åringene, som vi fikk på plass i forbindelse med tariffoppgjøret i 1998.
- Så nekter de å være med på noen som helst ny ordning ved forhandlingsbordet, til tross for at vi har skissert løsninger som ikke vil koste dem en eneste ny krone.

- Dernest risikerer de å sette Norges renommé som stabil og pålitelig energileverandør og milliarder av kroner på spill.
Og ikke minst, NHO og OLF påfører sine medlemsbedrifter og leverandørselskaper tap i millionklassen.

- Dette er ikke til å bli klok på, samstemmer Sande og Rysst.