LYSITHEA
Nyheter

Nye koster i SAFE-Ung

24.08.12 av Kjell Terje Skrunes
Diana Ramsvik fra SAFE i Beerenberg overtar som leder i SAFE-ung etter Elisabet Løvaas. Thorbjørn Holger Opstad er ny 1. nestleder blant de unge i SAFE.

Det tidligere såkalte Ung-utvalget er omdannet til et styre. Det er gjort i erkjennelsen av at et utvalg med mange medlemmer og lite avklarte ansvarsområder for medlemmene i det fører til at mye arbeid faller på få personer.

- Selv om SAFE-Ung ikke er noen klubb, tror vi at et styre bygget opp etter samme lest som et klubbstyre vil gi mer struktur på arbeidet i SAFE-Ung, sier Ramsvik som går til lederjobben med stor entusiasme.

30-åringen fra Haugesund er bosatt i Tysvær, og har jobbet for ESS og senere  Beerenberg på Kårstø de siste tre årene. I Beerenberg har hun værte overflatearbeider, men er nå i  lager/logistikk. På den korte tiden har hun gjort seg bemerket på mange områder: Verneombud, plasstillitsvalgt, sosialtillitsvalgt, representant i AU og AKAN - og ISO-representant i SAFE-ung.

 - Jeg har en utvidet rettferdighetssans. Derfor bare må jeg engasjere meg. Og innen ISO-fagene er det mange utfordringer å ta tak i, og jeg har aldri vært redd for å ta opp saker, sier Ramsvik som forklaring på det høye aktivitetsnivået som tillitsvalgt.

Styret i SAFE-Ung ser nå slik ut:

Diana Ramsvik, leder

Thorbjørn Holger Opstad, nestleder

Andreas Kastberg og Hege Linn Nilsen, 2. nestledere med HMS-ansvar

Gunhild Kalvå Flå, kasserer

Kristian Scrase Næss og Vegard Hovde, kurs-og seminaransvarlige

Andreas Kastberg, profileringsansvarlig (samen med Vegard Hovde)

 Ramsvik er sikker på at dette er et styre som kan videreføre det gode arbeidet i SAFE-Ung.

- Jeg vil rette en stor takk til Elisabet Løvaas for det arbeidet hun har lagt ned i SAFE-Ung. Hun er nå fungerende klubbleder på Tjeldbergodden, og er sånt sett et utmerket eksempel på mye av hensikten med SAFE-ung. Nemlig å utdanne/forberede unge SAFE'ere til viktige oppgaver i sine respektive klubber, sier Ramsvik.

Derfor vil kursing bli prioritert, og SAFE-Ung vil i samarbeid med SAFEs administrasjon delta i utforming av kurstilbud og innhold rettet mot de unges behov. SAFE-Ung vil derfor få en representant inn i kursutvalget.

- Vi er ellers godt i gang med å legge årsplan for 2013. Det er klart at Ung-seminaret er en tradisjon vi har til hensikt å videreføre, sier Ramsvik og Opstad.