LYSITHEA
NYHETER

Kurs i arbeidsrett

10.08.15 av Kjell Terje Skrunes
Juridisk avdeling i SAFE holder grunnleggende kurs i arbeidsrett i Stavanger 29.og 30. september. Påmelding skjer via e-post til anita@safe.no. Påmeldingsfrist er tirsdag 15. september.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte 

Mål og innhold: • Gjøre seg kjent med sentrale temaer innenfor lovverket individuell arbeidsrett og de kollektive avtaler SAFE er bundet av

. • Kurset består delvis av forelesingsbolker og en praktisk tilnærming til jussen ved individuell oppgaveløsning så vel som i plenum og i grupper

. • Det gis videre praktiske og taktiske tips til tillitsvalgtes arbeid.

 Metode: Kursene er basert på aktiv deltakelse. Det legges opp med kortinnledninger hvor siktemålet er å motivere deltakerne til refleksjon og debatt.

Påmelding sendes: anita@safe.no  innen 15. september 2015.

Kursbevis utdeles etter at kurset er gjennomført.