LYSITHEA
HMS

Støysaken

Vannjetting er teknikk hvor en bruker vann under svært høy trykk til å fjerne gammel maling og rust. Dessverre gir teknikken støynivå langt over 110 desibel. Den gir også mange belastningsskader. Vi oppfordrer resten av industrien til å gjøre tilsvarende vurderinger opp mot egne støykrav, og ikke operere med spesialkrav til overflatebehandlerne.

Ekstremstøy ved vannjetting har vært kjent lenge. For mer bakgrunn anbefales rapporten "Forsknings- og utviklingsprosjekt: Støy fra sandblåsing og ultra høytrykk vannblåsing" kan lastes ned fra Petroleumstilsynet hjemmeside som du kan laste ned ved å trykke HER.

Vi viser for øvrig til noen linker på våre hjemmeside som støy innen konstruksjon og vedlikehold.

Må arbeidsmiljøet gi deg øresus og ulyder?
http://safe.no/index.cfm?id=272105

"Rydd opp!" Støysaken - hva må gjøres?"

http://safe.no/index.cfm?id=272288

Halvor Erikstein

Yrkeshygieniker/organisasjonssekretær
SAFE
Halvor@safe.no