LYSITHEA
Tariff

Tariff

 

  Hilde-Marit Rysst
Valgt leder
mob: 926 00 257
Hilde-Marit@safe.no
     

Geir-Jonny Tvedt
Valgt organiasasjonssekretær
Mobil: 404 75 751
gt@safe.no

 

             
  Roy Aleksandersen
Valgt 1. nestleder
mob: 906 54 208
royal@safe.no
    Bjarte Mjåseth
Valgt organisasjonssekretær
mob: 415 12 326
bjarte@safe.no
             
 Owe Ingemann Waltherzøe
Valgt organisasjonssekretær
mob: 952 08 027
owe@safe.no

     Reidun Ravndal
Valgt organisasjonssekretær
Mob: 924 92 441
reidun@safe.no

 

 

             
  Bernt Hodne
Valgt organisasjonsekretær/
advokatfullmektig
mob: 930 53 443
bernt@safe.no
    Levard Olsen-Hagen
Ansatt organisasjonssekretær
Mob:917 12 755
levard@safe.no

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Det har utviklet seg slik at lønns- og arbeidsvilkårene har blitt svært ulike mellom de forskjellige yrkeskategoriene i oljebransjen. SAFE mener det er uakseptabelt, det resulterer i A og B-lag blant arbeiderne på norsk sokkel. SAFE ønsker å se helhetlig og har som målsetning at alle varer og tjenester som et felt er avhengig av i sin levetid skal utføres av operatørenes egne ansatte.

La oss ikke utvikle en industri der oljeselskapene tjener på en konkurranse om våre lønns- og arbeidsvilkår. Da får vi lett en destruktiv spiral av sosial dumping, som betyr at hvilket som helst arbeid til hvilken som helst lønn kan flyttes til hvilken som helst arbeidsplass! Akseptable lønns- og arbeidsvilkår, trygge ansettelsesforhold gir en forutsigbarhet som vil øke HMS-kvaliteten og er det motsatte av sosial dumping.

Det er et stort problem for kvaliteten og sikkerheten i oljeindustrien, at det i større og større grad benyttes innleid arbeidskraft og kontraktørselskap. De flytter folk fra arbeidsplass til arbeidsplass for å utføre en liten bit av en jobb uten å kjenne hele arbeidskjeden og sluttproduktet. Disse vil aldri få tid til å bli en del av det sosiale fellesskapet og det faglige miljøet på arbeidsplassen. Dette samtidig som de undergraver våre hardt opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår, hvor lenge skal vi akseptere dette?

Faste arbeidsforhold for alle fagfunksjoner er en prioritert oppgave.

Vår hovedoppgave er å planlegge, tilrettelegge, koordinere og lede hovedavtale- og tarifforhandlinger for alle SAFE medlemmer. Vi bistår klubber og medlemmer i tariffspørsmål. Når det oppstår uenighet mellom en klubb og et enkelt selskap overtar SAFE sin tariffavdeling saken/tvisten. Der bli den behandlet videre og kan om nødvendig havne i retten.

Vi følger også med på hva som skjer i samfunnet av endringer som kan få innvirkning for våre medlemmer eller oss som organisasjon, slik som angrep på sykelønn, streikerett, osv. Informere og iverksette tiltak for å motvirke negative endringer som angår lønns og arbeids vilkår. Dette gjennom tariff-forhandlinger eller politisk arbeid mot myndigheter eller andre organisasjoner.

  

Det er SAFEs innsats gjennom mange år som er den grunnleggende årsaken til de gode lønns- og arbeidsvilkår som gjelder på norsk sokkel.