LYSITHEA
Medlem

SAFE Utdanningsfond

SAFE Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som er berettiget til å søke i henhold til vedtatte retningslinjer.
Fondet yter støtte både til helårsstudium og utdanning av kortere varighet.

Kontakt: Anita Fløisvik anita@safe.no 986 09 337

Regler og søknadsskjema for utdanningsfondet