LYSITHEA
SAFE-Ung

 

SAFE-Ung skal jobbe for å synliggjøre SAFE-Ung blant unge medlemmer. Bidra til at unge arbeidstakere og tillitsvalgte er aktivt deltagende i vår fagforening og i YS. SAFE-Ung skal bidra og jobbe for å sette saker som angår unge på dagsordenen.

  Hovedmål:

Synliggjøre SAFE blant unge i foreningen:

 • - Oppdatere hjemmesiden for SAFE-Ung, og oppdatering av sosiale medier som for eksempel Facebook.
 •  - Mediekontakt og publiseringer i media og interne fagblader. SAFE Magasinet.

Aktiviteter for unge og tillitsvalgte i SAFE:

 • - SAFE-Ung seminar vinter
 • - SAFE-Ung seminar viderekommen vår/sommer, for etablerte ung-grupper
 • - Arrangere tilpassede tillitsvalgtkurs for unge på forespørsel.
 • - Arrangere medlemsmøter for unge medlemmer
 • - Knytte forbindelser mot aktiviteter i YS, og delta på dette.

Synliggjøre Ung sitt arbeid internt i SAFE:

 • - Delta på Forbundsstyremøtene som observatør og alltid ha en kandidat til dette
 • - Være aktiv internt i klubbene på arbeidsplassen
 • - Få ung-representant inn i styrene lokalt

Inkluderende arbeidsliv:

 • - Synliggjøre viktigheten blant unge av å være organisert
 • - Likt arbeid, lik lønn

Samarbeid med andre:

 • - Arrangere felles samling med andre foreninger lokalt
 • - Inkludere SAFE-Ung inn i YS-Ung