LYSITHEA
SAFE-Ung

SAFE-Ung - Better SAFE than sorry!

SAFE-Ung jobber for å synliggjøre SAFE blant unge. Det betyr at vi skal bidra til at unge medlemmer og tillitsvalgte er aktivt deltagende i våre lokale klubber, men også sentralt via observatørplasser og engasjement i forskjellige forum.

SAFE-Ung skal aktivt bidra i debatten i arbeidslivet og jobbe for å sette saker som angår unge på dagsorden.

Det er vi unge som er arbeidslivets nye høvdinger, og ved å arrangere kurs, konferanser og seminar øker vi spekteret ved å dele erfaringer og øke kompetansen hos de unge.

Vi skal jobbe for at alle lokale klubber har en ung representant i sitt styre, og at de unge skal få delta aktivt i sin klubb og arbeidsplass.

Hvor vil vi, og hva vil vi oppnå?

Vi må få med oss all den kunnskapen som ligger i hver en krok rundt i de forskjellige klubbene og bruke denne like fornuftig som den har vært brukt i organisasjonen vår opp gjennom årene. Dersom vi legger til vår egen kunnskap kommer vi enda litt lenger, vi får det enda litt bedre på arbeidsplassen vår. Dette er svært viktig!
Vi har det bra på mange områder i dag, men det har ikke kommet gratis. Det er mange tillitsvalgte som har stått på barrikadene for oss.

La oss vise at vi er i stand til å videreføre den fantastiske organisasjonen vi i dag er en del av. La oss ta med oss alt vi kan fra denne arven og gjøre ringrevene stolte av oss på samme måte som vi er stolt av alt de har gjort for oss!

Hvem er vi, og hvordan kan vi klare alt dette?

 Jo, vi er tillitsvalgte i SAFE som er under 35 år.Når vi er en del av en fagforening som SAFE så har vi en større mulighet enn som enkeltindivid til å påvirke arbeidsplassen vår. Vi har en bedre mulighet til å bli hørt, og på den måten nå frem med alle de tingene vi ønsker å kjempe for.