LYSITHEA
Medlem

YS - Vår hovedorganisasjon

YS startet opp i 1977 og består nå av over 20 forskjellige forbund. Disse forbundene fordeler seg på fire sektorer, hvor SAFE tilhører sektoren YS-privat. Sektoren består av seks forbund, av disse er det fire som har medlemmer som tilknyttet oljevirksomhet. Det har blant annet medført at YS nå er den største hovedorganisasjonen i oljegiganten Statoil.

Prinsippielt mener både SAFE og YS at det er riktig å holde seg nøytral i forhold til partipolitikk. Begge organisasjoner er derfor partipolitisk uavhengige. Erfaringene tilsier også at både lønns- og arbeidsvilkår har hatt bedre utviklingsmuligheter og konkrete resultater gjennom sterke klubbers arbeid på arbeidsplassen. Selv om SAFE har jevnlig kontakt med politikere på forskjellig nivå og med forskjellig partitilhørighet, ser SAFE liten gevinst i et formelt faglig-politisk samarbeid med ett parti.

Mer info om YS ? Trykk her

YS forsøker å utnytte sin størrelse til medlemmenes beste også når det gjelder det kommersielle. Vi mener våre medlemsfordeler er en fordel som vi bør benytte oss av. Hvis fler benytter seg av tilbudet kan dette utvikles enda bedre. Les mer YS-medlemsfordeler.

Ungarbeid i YS

YS Ung
Alt arbeid overfor unge i regi av YS går under samlebetegnelsen YS Ung.
YS' elev-, student- og lærlingeforum, er et generelt medlemstilbud til unge under utdanning. Bevisstgjøring av unge på rettigheter i arbeidslivet utgjør kjernen i tilbudet, slik at YS Ung bidrar til å lette overgangen fra en utdanningssituasjon til arbeidslivet.

YngSt
Hvert år arrangerer YS Ung en ungdomskonferanse - YngSt. Formålet med disse konferansene er å samle (unge) tillitsvalgte og ansatte fra YS-forbundene til en annerledes konferanse hvor saker som angår unge diskuteres, samt å legge grunnlaget for et sterkt YS-fellesskap.

Ellers har YS Ung mye aktivitetsbasert moro, for å motivere unge til å fortsette eventuelt begynne med, fagforeningsarbeid. YS Ung har også samarbeid med Student- og elevorganisasjoner. I tillegg har YS Ung samarbeid med landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH), og ressurssenteret for innvandrerkvinner (MIRA-senteret).