LYSITHEA
Nyheter

Over 80 Statoil-lærlinger ble SAFE-medlemmer

07.09.11 av Kjell Terje Skrunes
SAFE var på plass med en solid delegasjon da Statoil hadde sin årlige samling for lærlinger i Bergen. Over 80 av lærlingene ble vervet som nye SAFE-medlemmer.

- Vi får ta en nøyere opptelling i SAFE-administrasjonen, jeg mistet tellingen da vi passerte noen og 80 innmeldinger, sier organisasjonssekretær og tidligere Ung-leder Bernt Hodne.

 Sammen med ni andre fra SAFE var han på plass utenfor kinoen i Bergen der Statoil hvert år samler årets nye lærlinger.

I SAFE-delegasjonen, som naturlig nok var dominert av unge ververe, var også to klubbledere og områdelederen for landanleggene, så det var en solid kunnskapsbase lærlingene møtte i Bergen.

- Alle sammen gjorde en flott innsats med informasjon og verving. Lærlingene la for dagen stor interesse og nyssgjerrighet på hva SAFE står for og hva vi kan gjøre for medlemmene. Jeg er imponert over de unges engasjement og de mange gode spørsmålene vi fikk, sier Hodne.