LYSITHEA
NYHETER

Enighet på NR-området i natt

25.06.15 av Kjell Terje Skrunes
SAFEs forhandlingsdelegasjon valgte i natt å godta en skisse til lønnsoppgjør med Norges Rederiforbund. Rammen for oppgjøret er på 2,33 prosent. - Vi er ikke fornøyd, men innser at i år var dette det vi klarte å få til, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Last ned møteboken HER

- Mangelen på entusiasme i forhold til resultatet henger sammen det faktum at aktivteten som pågår i dag generer pene overskudd for rederiene og aksjonærene. Da er det selvsagt ingen grunn til å være fornøyd med et oppgjør som i realiteten gir våre medlemmer en reallønnsnedgang. Men denne meklingen foregikk i en situasjon der bransjen er inne i en utfordrende periode med bortfall av kontrakter og aktivitet, og dette påvirket utfallet, sier Rysst.

Det gis et generelt lønnstillegg på 1,0 prosent, dog minimum 5.500 kroner per år som legges på lønnsmatrisens linje 2 "årslønn med ferie" i gjeldende lønnstabell for lønnsgruppene A1 til E.

For individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 1,0 prosent, dog slik at tillegget fordeles slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum 5.500 kroner per år, inkludert feriepenger.

Minstelønnssatsene for alle grupper økes med 5.500 kroner per år, inkludert feriepenger. Dette tilsvarer 458 per måned (normal månedslønn) og 409 kroner per måned (justert månedslønn).

Nattillegget økes med en krone til 76 kroner per time.

Helligdagstillegg økes med 20 kroner til 1.900 kroner.