LYSITHEA
NYHETER

Stevner Bilfinger for ulovlig innleie

30.06.15 av Kjell Terje Skrunes
SAFE har i dag sendt stevning til Stavanger tingrett mot Bilfinger Industrier Norge AS med påstand om at selskapet har leid inn personell i strid med arbeidsmiljøloven.

Les Stavanger Aftenblads omtale av saken HER

Stevningen reises som et kollektivt søksmål, dagen før endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft. Endringene fra 1. juli 2015 innebærer blant annet at adgangen til kollektivt søksmål bortfaller.

- Dette er dessverre det siste kollektive søksmålet på dette grunnlaget, siden stortingsflertallet i vår vedtok å endre arbeidsmiljøloven på dette området. Arbeidstakeres rettigheter vil etter dette være svekket, sier advokatfullmektig Bernt Hodne i SAFE.

Saken gjelder Bilfingers bruk av innleie uten gyldig avtale med SAFE-klubben i bedriften. Klubb og bedrift hadde i en periode en slik tidsbegrenset avtale.

Da avtalen var utløpt ble det ikke enighet om en ny avtale. SAFE-klubben gikk imot at innleien skulle fortsette fordi den mente at ansatte i bedriften, som var blitt oppsagt som følge av nedbemanninger, skulle få bruke sin fortrinnsrett til stillingene - slik arbeidsmiljøloven gir dem rett til. Bilfinger fortsatte likevel med innleien.

SAFE mener denne innleien, som foregikk fra januar til juni 2015, har vært i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser. I tillegg til å nedlegge påstand om at Bilfingers inneleie var ulovlig, krever SAFE også at Bilfinger ilegges å betale saksomkostninger.

Advokatfullmektig og organisasjonssekretær i SAFE, Bernt Hodne, har utferdiget stevningen og vil også være SAFEs prosessfullmektig når saken skal behandles i retten.