LYSITHEA
NYHETER

SAFE møtte statsråd Robert Eriksson på Arendalsuka

12.08.15 av Kjell Terje Skrunes
SAFE er tungt til stede under årets Arendalsuka, og allerede på åpningsdagen onsdag var deler av delegasjonen i møte med arbeids-og sosialminister Robert Eriksson. Flere temaer ble tatt opp, med hovedvekt på situasjonen i oljebransjen.

- Møtet var på mange måter en oppfølging av møtene vi i vår hadde både med statsråd Tord Lien i Olje-og energidepartementet og med Erikssons statssekretær og embetsverk før sommerferien. Utviklingen i oljeindustrien i løpet av sommeren har jo bare forsterket behovet for at regjeringen setter i gang nødvendige tiltak for å demme opp for den voldsomme nedbyggingen av bransjen som vi nå ser, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Med seg i møtet hadde hun nestlederne Roy Aleksandersen og Roy Erling Furre, samt Terje Enes og Arvid Skines fra SAFE i Statoil, sokkel og Edward Terjesen fra SAFE i BP.

- Vi uttrykte vår bekymring for at sparetiltakene som til nå har kostet 23.000 arbeidsplasser vil gå ut over nødvendig vedlikehold og dermed sikkerheten. Det bør også bekymre regjeringen at bransjen nå mister betydelig kompetanse, en kompetanse vi alle vet at vi igjen vil ha bruk for når oljeprisen igjen øker. For det vil den jo gjøre, fastslår alle eksperter. Da er det bekymringsfylt at lærlingkontrakter nå avsluttes uten at de unge får fullført læretid og avlagt fagprøve, sier Rysst.

Ett av budskapene til Eriksson var at myndighetene må bruke de virkemidler de har til å påvirke aktivitetsnivået. Her under et aktivt eierskap i Statoil, Petoro og ikke minst se til at aktivitetskravene i tildelte lisenser blir etterlevd av de ulike oljeselskapene.

- Vi pekte på at mens bransjen inntil i fjor ikke hadde kapasitet til å plugge brønner, og fjerne gamle installasjoner, så har de nå ikke råd.. Da må myndighetene inn og stille krav om dette, sier Rysst.

– SAFE gjentok også – med tyngde – viktigheten av å få fortgang når det gjelder aktiviteten i nord, og pekte på behovet for en snarlig konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen. Her understreket vi samtidig at en framtidig åpning av disse sårbare områdene må ledsages av en forbedret oljevernberedskap, sier Rysst.

Delegasjonen tok også opp bransjespesifikke problemstillinger som en følge av de nye reglene for pensjonsalder, og pekte på behovet for fortsatt særaldersgrenser for enkelte grupper, herunder offshorearbeidere. Permitteringsreglene ble også belyst i denne sammenhengen, og igjen etterlyste SAFE framdrift i den lenge bebudede oppnevnelsen av et partssammensatt utvalg som skal se på regelverket for bruk av såkalte flerbruksfartøyer på norsk sokkel.

- Vi opplevde det som et matnyttig møte, i en uformell og god tone. Statsrådens oppsummering viste i hvert fall at han hadde mottatt våre signaler tydelig, framholder SAFE-lederen.