LYSITHEA
NYHETER

SAFE donerer 150 hyllemeter med dokumenter til Statsarkivet

29.06.15 av Kjell Terje Skrunes
Forbundsstyret i SAFE har vedtatt å donere SAFEs arkiv til Statsarkivet. Arkivet omfatter 150 hyllemeter, samt digitalt materiale og går tilbake til midten av 1970-tallet.

En arkivkatalog over materialet blir tilgjengelig på www.oljearkivet.no i løpet av året.

Dermed blir dette viktige fagforeningsarkivet sikret for ettertiden slik at også denne delen av norsk olje- og gasshistorie blir bevart.

Samarbeidet med Norsk olje- og gassarkiv sikrer at dokumenter helt tilbake fra den spede begynnelsen med etableringen av Ekofiskkomiteen i 1973, via dannelsen av Operatørfagforeningenes Samarbeidsutvalg i 1977, Oljearbeidernes Fellessammenslutning OFS i 1982 og SAFE fra 2005, blir forskriftsmessig bevart.

Norsk olje- og gassarkiv vil nå ordne, registrere og lagre dokumentene forsvarlig. Alt vil bli registrert digitalt på mappenivå i en database som også blir gjort tilgjengelig og søkbar på www.arkivportalen.no

SAFE har imidlertid forbeholdt seg retten til å avgjøre søknader om innsyn i selve dokumentene i arkivet.

- For SAFE er det selvsagt viktig at disse dokumentene blir bevart, og ikke minst at de blir systematisert på en fagmessig måte. Vår historie utgjør en viktig del av den norske oljehistorien, og gjennom dette samarbeidet vil dokumentasjonen av SAFEs rolle bli ivaretatt på beste vis, sier administrasjonssjef Bjørn Tjessem i SAFE.