LYSITHEA
Nyheter

Regjeringen vedtok tvungen lønnsnemnd

10.07.12 av Kjell Terje Skrunes
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kalte partene i sokkelkonflikten til departementet kl. 23.30 mandag og meddelte at regjeringen stopper konflikten med tvungen lønnsnemnd. Altså minutter før OLFs lockout trådte i kraft.

- Det er med stor skuffelse at vi ved midnatt i møte med administrasjonsminister Hanne Bjurstrøm fikk beskjed om at hun innfører tvungen lønnsnemnd i sokkeloppgjøret. Det var helt unødvendig og et totalt knefall for OLF, samstemmer Leif Sande og Hilde-Marit Rysst, forbundslederne i Industri Energi og SAFE.  

Dette er en trist dag for alle 62-åringene som vi har kjempet for at skal få beholde pensjonstillegget sitt, men kampen er ikke over. Nå skal vi kjempe videre i lønnsnemnden mot kuttet i pensjonstillegget, som vi fikk på plass i forbindelse med tariffoppgjøret i 1998, sier Sande og Rysst.

Bjurstrøm sa hun var nødt til å stanse OLF sin kraftige opptrapping gjennom den varslede lockouten. Ved slik tvungen lønnsnemnd innstiller også SAFE og Industri Energi sin streik.   Sande og Rysst roser og takker alle som har stått på gjennom forhandlinger, meklinger og i streiken.

 De er svært skuffet over at Bjurstrøm fem på tolv, rett før arbeidsgivernes selvvalgte nedstenging av norsk sokkel, kommer OLF til unnsetning.   - Vi hadde håpet og trodd at Bjurstrøm hadde nok guts til å motstå spillet fra OLF. Dette bekrefter at oljebransjen gang på gang kan bestille tvungen lønnsnemnd med å true med å stenge sokkelen, og dermed slippe unna reelle forhandlinger og lovlige konflikter offshore. Hvordan skal vi kunne kjempe for våre krav og våre betingelser når arbeidsgiverne kan spekulere i tvungen lønnsnemnd hver eneste gang det tilspisser seg, sier Sande og Rysst

 - Det var ingen fare for liv og helse. Ingen stor fare for samfunnet. Ingen fare for gasskrise i Europa. Med dette vedtaket om tvungen lønnsnemnd kommer Norge enda høyere på FNs verstingsliste i forhold til forhandlingsrett og den demokratiske streikeretten, sier de.

- Ormen Lange og Snøhvit hadde fortsatt å levere for fullt. Lagrene i Europa er fulle. Det er dokumentert at Europa ikke ville lidd noen nød om norsk eksport av olje og gass hadde stoppet opp noen sommeruker.

 - Vi holdt vår streik på et absolutt minimum, for å få til til løsninger ved forhandlingsbordet. OLF viste at de var villige til å sette Norges renomme og milliarder på spill for å slippe unna forhandlingsrommet.

 - Vårt forslag til løsning ville ikke koste arbeidsgiverne en eneste ny krone. Nå skal vi gøre det vi kan i lønnsnemnda, og vi vil forberede sak for å klage dette vedtaket nasjonalt og internasjonalt, samstemmer Sande og Rysst.   De to forbundslederne varsler samtidig omkamp om pensjonstillegget i kommende offshoreoppgjør senere denne sommeren og høsten.