LYSITHEA
NYHETER

Meklingen fortsetter på overtid

24.06.15 av Kjell Terje Skrunes
Meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund fortsetter på overtid. Meklingsfristen var kl. 24.00 onsdag.

Forhandlingsdelegasjonene til SAFE, Industri Energi og DSO har besluttet å opptre sammen i meklingen med Norges Rederiforbund. Meklingen startet hos Riksmekleren i formiddag.Lagdommer i Gulating lagmannsrett, Bjørn Lillebergen, er oppnevnt som mekler.

 Partene er underlagt taushetsplikt så lenge meklingen pågår. Det vil derfor ikke komme noen oppdateringer om meklingens gang på våre hjemmesider.

SAFEs forhandlingsdelegasjon er sammensatt slik: Hilde-Marit Rysst, Roy Aleksandersen, Geir-Jonny Tvedt, Heidi Gjerde, Kai Morten Anda, Reidar Rikstad, Steinar Nesse, Rune Jøreng, Rita Bakkejord, Ib Justesen, Leif Ove Eriksen, Alf-Inge Steinsøy, Stig-Rune Refvik, Geir Frode Nysæter, Morten Toftertå, Knut Arne Skog, Arild Jenssen, Svein Kjetil Storetvedt og Martin Kristensson